Zaimplementowanie systemu informatycznego w jakiejkolwiek organizacji, bez względu na to, czy jest to przedsiębiorstwo, instytucja, urząd czy fundacja, zawsze jest obciążone ryzykiem niepowodzenia lub niepełnej realizacji usługi. Klient może być niezadowolony nie tylko z jakości czy szybkości przeprowadzanych prac, a przede wszystkim z ich efektu, czyli samego systemu. Wprowadzony system może nie spełniać założeń klienta z dwóch powodów. Pierwszym są niskie kwalifikacje firmy wdrażającej, dlatego warto wybrać taką firmę, która może się pochwalić odpowiednim doświadczeniem oraz referencjami. Drugi powód dotyczy niefunkcjonalności wprowadzonego rozwiązania i jest zdecydowanie poważniejszy, albowiem taki system informatyczny w ostatecznym rozrachunku z pewnością przyniesie straty finansowe. Instrumentem przeciwdziałającym implementacji niefunkcjonalnego systemu lub wprowadzeniu niekorzystnych zmian w systemie już istniejącym jest audyt przedwdrożeniowy. Według niektórych specjalistów prawidłowo przeprowadzony audyt przedwdrożeniowy jest najważniejszym etapem implementacji nowych rozwiązań informatycznych. W jego skład wchodzą dwa podstawowe rodzaje działań: wywiady z pracownikami połączone z zapoznaniem się z dokumentacją firmy oraz analiza uzyskanych danych. Audyt pozawala przede wszystkim na ocenę stanu infrastruktury komputerowej stosowanej dotychczasowo w organizacji, z naciskiem na jej stan techniczny, funkcjonujące rozwiązania programowe oraz sprzętowe oraz stosowane zabezpieczenia. Po bardzo dokładnej analizie następuje przedstawienie potencjalnych rozwiązań systemowych. Może to być wdrożenie nowego, dedykowanego systemu albo niewielka modyfikacja już istniejącego. Owszem, modyfikacja istniejącego systemu dedykowanego, stworzonego przez inny zespół programistów bardzo często jest trudna, ale nie niemożliwa. Granicą są w tym przypadku koszty – po prostu implementacja nowego, lepszego rozwiązania, może być tańsza, niż modyfikacja starego. Po zaakceptowaniu przez klienta proponowanych rozwiązań następuje opracowanie budżetu oraz określenie harmonogramu działań – wszystkie te elementy znajdują się w raporcie końcowym audytu przedwdrożeniowego. Poza powyższymi informacjami w raporcie znajdą się również dane dotyczące warunków koniecznych do prawidłowego wdrożenia lub modyfikacji systemu, a także informacje dotyczące bezpiecznych sposobów konserwacji oraz ewentualnych dróg rozwoju dla systemu. Warto również wiedzieć, że audyt jasno określa zakres rozwiązań sprzętowych koniecznych do obsługi nowego oprogramowania, szczególnie w sytuacji, gdy do obsługi nowego systemu konieczny jest zakup lepszych komputerów oraz urządzeń peryferyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *