Skuteczne i prawidłowe funkcjonowanie organizacji uzależnione jest od wielu czynników. Jednym z narzędzi, które pomaga znaleźć ewentualny problem i jego przyczynę, a także może wskazać kierunki i możliwości jego rozwiązania, jest audyt. Jest to kontrola, którą przeprowadza niezależny podmiot. Są to zwykle specjaliści, którzy w dokładny sposób badają daną kwestię i rekomendują rozwiązania pomocne w spełnieniu określonych standardów i osiągnięciu zakładanych celów. Przykładowym typem audytu przeprowadzonym w firmie jest audyt oprogramowania.

Kontrola zarządzania programami komputerowymi

Audyt oprogramowania polega na ocenie jakości administrowania produktami informatycznymi, takimi jak programy komputerowe. Audyt tego typu również wykonuje niezależna, obiektywna osoba lub instytucja, która posiada odpowiednia wiedzę w danej dziedzinie i jako ekspert może skontrolować, czy dana organizacja spełnia wymagane standardy lub przyjęte praktyki w dziedzinie zarządzania oprogramowaniem. Audyt umożliwia także weryfikację stopnia, w którym zostały osiągnięte cele, rekomendowane przez komisję ekspercką. Specjaliści dokonujący audytu oprogramowania wskazują również kierunki zmian i modyfikacji procedur dotyczących oprogramowania.

Praca komisji polega na szeregu działań – od ustalenia rodzaju oprogramowania, sprawdzenia jego legalności, przez usunięcie nielegalnych aplikacji, uzupełnienie braków w licencjach oprogramowania, po stworzenie procedur postępowania w przyszłości. Audyt powinien zakończyć się wdrożeniem wypracowanych w jego czasie ustaleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *