Do obsługi branży wodno-kanalizacyjnej lub w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, które działają w branży komunalnej, konieczne jest specjalistyczne oprogramowanie. Systemem dedykowanym dla tych branż jest Giga-Wodociągi-Max, czyli w skrócie GW-Max. Został on stworzony przy udziale doświadczonych specjalistów z wieloletnim stażem w przedsiębiorstwach wodociągowych. GW-Max jest bardzo przydatny w pracy lokalnych firm, które zajmują się dostawą wody oraz odbiorem nieczystości.

Oprogramowanie GW-Max to funkcjonalne narzędzie wyposażone w moduły, dzięki którym przedsiębiorstwo może w zorganizowany sposób rozliczać wodę, ścieki oraz odpady. To nie wszystkie funkcje systemu – moduły pomagają także w prowadzeniu księgowości oraz w zarządzaniu. Częścią zintegrowanego systemu jest również obsługa zestawów inkasenckich oraz odczytów radiowych.

Usprawnienie działań w branży wodno-kanalizacyjnej

Oprogramowanie GW-Max ułatwia czynności związane z gospodarką wodomierzową oraz jej wszechstronną analizę. W obsłudze gospodarki wodomierzowej stosowane są procedury dotyczące między innymi montażu, demontażu lub przekazania do naprawy – specjalistyczny system GW-Max usprawnia ich przeprowadzenie i obsługę. Ważną funkcjonalnością jest Moduł Biuro Obsługi, który umożliwia sprawne zarządzanie kontaktami z klientem. W łatwy sposób gromadzi on informacje na temat danego kontrahenta, a także pozwala wykonywać podstawowe czynności, takie jak na przykład wystawianie faktur lub przyjmowanie zgłoszeń.

System GW-Max nalicza obciążenia za wykonane usługi oraz dostarczoną wodę. Oprogramowanie tworzy faktury sprzedaży oparte o dane obciążenie. System może posłużyć również do automatycznego fakturowania klientów rozliczających się na zasadach ryczałtu oraz do rozliczania bloków i wspólnot mieszkaniowych. Obciążenia mogą być segregowanie zgodnie z klasami przychodu albo innymi wybranymi kategoriami w jedną lub w kilka faktur. Oprogramowanie umożliwia też sprawną wymianę między kontrahentami a usługami, przy zachowaniu historii obciążeń.

GW-Max zostało wyposażone w praktyczne elementy konfiguracyjne. Pozwala to między innymi na podział obiektów na własne i klienta, z uwzględnieniem tych wymagających fakturowania, a też na rozliczenie faktur prognozowanych, podział rozliczenia z jednego obiektu na osobę prywatną i firmę oraz generowanie faktur z kodem kreskowym. Kolejną funkcją systemu jest bieżąca rejestracja wydarzeń związanych z działalnością firmy oraz edycja zleceń i tworzenie bazy zdarzeń. Oprogramowanie posiada także funkcje obiegu dokumentów oraz wynajdywania powiązań między nimi, zarządzania umowami, automatycznego audytu oraz obsługi terminali mobilnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *