GIS to skrót od angielskiego określenia „Geographic Information System”, które oznacza systemy informacji przestrzennej. Najprościej można je zdefiniować jako systemy informacyjne, w których zawarte są informacje przestrzenne. Są to na przykład współrzędne, właściwości geometryczne, a także relacje przestrzenne pomiędzy obiektami. Co ciekawe, obiekty brane pod uwagę w budowaniu systemów informacji przestrzennej mogą mieć naturalne pochodzenie czy być stworzone przez człowieka, ale należą do nich mogą również różnego rodzaju zjawiska – przyrodnicze, społeczne lub ekonomiczne. Dane zawarte w systemie informacji przestrzennej mogą zostać zaprezentowane w postaci kartograficznego zobrazowania, można je też poddać analizie.

Systemy GIS mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystywane są na przykład w urzędach administracji do zarządzania budynkami, gruntami czy do planowania przestrzennego. Mogą mieć także zastosowanie dla administracji budynków mieszkalnych oraz urzędów statystycznych. Systemy GIS wykorzystują również służby ratownicze – przy ich pomocy mogą szybko zlokalizować miejsce wypadku oraz określić strefy zagrożeń, co ułatwia zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, a także wojsko – do planowania, dowodzenia i działań logistycznych.

Dzięki systemom GIS ośrodki geodezyjno-kartograficzne mogą tworzyć tematyczne mapy. GIS jest również pomocny w takich dziedzinach, jak na przykład geologia, archeologia lub sejsmologia. Systemy GIS ułatwiają eksploatację zasobów naturalnych, ale także ochronę środowiska. Korzystają z nich agencje nieruchomości i agencje marketingowe, a także architekci, zakłady ubezpieczeniowe oraz firmy handlowe i organizacje międzynarodowe. Systemy GIS stosowane są w leśnictwie, rolnictwie i turystyce oraz w funkcjonowaniu portów lotniczych, firm transportowych lub zajmujących się zarządzaniem sieciami przesyłowymi.

Jak wykorzystać GIS w rozliczeniach?

Systemy informacji przestrzennej można wykorzystać także w ewidencji wodno-kanalizacyjnej. Do tego celu służy system GEOSECMA. W jego skład wchodzą funkcjonalne aplikacje, dzięki którym można sprawnie zarządzać i dokumentować, a także planować i naprawiać sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Ewidencja sieci w systemie oparta jest na przestrzennej mapie, która jest dostępna dla różnych użytkowników i pozwala na bieżący monitoring. Dane obejmują szeroki zakres informacji – na przykład dla przewodu instalacji energetycznej zostaną zarejestrowane między innymi rodzaj sieci, kształt, średnica, wysokość i szerokość, kierunek przebiegu przewodu lub materiał, z którego jest zbudowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *