Aplikacja mobilna Comarch HRM

Od wersji Comarch HRM 2018.5.1 udostępniono aplikację mobilną Comarch HRM (Human Resources Management) dedykowaną dla urządzeń z systemem iOS.

Aplikacja mobilna pozwala korzystać z najważniejszych funkcji systemu w wygodny sposób na telefonie. Logując się do aplikacji Użytkownik ma możliwość:

  • dostępu do danych kontaktowych z opcją szybkiego nawiązania połączenia telefonicznego lub wysyłki wiadomości e-mail,
  • podglądu ilości dni urlopu wypoczynkowego: wykorzystanego, pozostałego oraz oczekującego na zatwierdzenie,
  • planowania i zatwierdzania urlopów wypoczynkowych,
  • zgłaszania e-Nieobecności,
  • podgląd pracowników nieobecnych w wybranym dniu – funkcja kalendarza.

 

Jak działa Comarch HRM?

Na oknie logowania należy podać adres witryny aplikacji, login oraz hasło identyczne jak podczas korzystania z aplikacji poprzez przeglądarkę www.

Dostęp do poszczególnych funkcji jest uzależniony od schematów uprawnień nadanych przez administratora. W zależności od miejsca w strukturze podległościowej zalogowany Użytkownik będzie miał dostęp tylko do własnych danych lub dodatkowo do informacji o podwładnych. W aplikacji mobilnej weryfikowane są następujące uprawnienia:

  • Urlopy – w zakresie możliwości planowania i zatwierdzania urlopów wypoczynkowych, podglądu limitu urlopowego oraz zgłaszania e-Nieobecności,
  • Lista pracowników – w zakresie wyświetlania danych kontaktowych oraz danych zalogowanego Użytkownika,
  • Grafik urlopowy – w zakresie możliwości podglądu nieobecności współpracowników.

 

Przeglądaj najważniejsze informacje na głównym ekranie

Przejście przez przycisk Start w nawigacji powoduje odświeżenie danych i wyświetlenie ekranu startowego, gdzie zalogowany Użytkownik ma podgląd limitu urlopu wypoczynkowegoaktualnego na dzień logowania oraz podgląd najbliższych nieobecności (własnych, podwładnych i/lub współpracowników):

 

Korzystaj z wyszukiwarki kontaktów

Opcja Pracownicy pozwala na przejście do listy pracowników i podgląd danych kontaktowych. Lista pracowników w zależności od posiadanych uprawnień może być filtrowana według opcji: Wszyscy, Podwładni, Moje centrum (bezpośredni podwładni).

W górnej części okna znajduje się wyszukiwarka .

Profil wyszukiwanego pracownika zawiera informacje w zależności od posiadanych uprawnień – tylko dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, komunikatory, numer pokoju) lub wszystkie dane: kontaktowe, o zatrudnieniu (daty od/do, wymiar etatu i stanowisko) i o nieobecnościach.

  

Po kliknięciu w pole z numerem telefonu można wykonać szybkie połączenie do wybranej osoby. Po kliknięciu w pole z adresem e-mail można wysłać wiadomość korzystając z aplikacji pocztowej zainstalowanej na urządzeniu.

 

Edytuj dane własne lub podwładnego

W górnej części okna aplikacji znajduje się ikona pozwalająca na przejście do profilu zalogowanego Użytkownika :

 

Planuj i zatwierdzaj nieobecności

Nieobecności dla zalogowanego Użytkownika można dodawać za pomocą ikony plusa  lub korzystając z funkcji 3D Touch:

 

Dla pracownika podwładnego dodawanie nieobecności jest możliwe po przejściu w profil pracownika i wybraniu opcji Dodaj nieobecność:

 

Pod przyciskiem Pokaż nieobecności znajduje się lista nieobecności wybranego pracownika. Z tego poziomu można wykonać akcję zatwierdzenia lub odrzucenia planowanego urlopu wypoczynkowego:

 

Sprawdzaj na bieżąco status nieobecności w powiadomieniach

Status operacji dotyczących planowania i zatwierdzania urlopów wyświetlany jest w panelu Powiadomień – z podziałem na pozycje dotyczące zalogowanego Użytkownika lub jego podwładnych. Z tego poziomu jest możliwe także przejście bezpośrednio do formularza wybranej nieobecności.

 

Przeglądaj nieobecności w wygodnym widoku kalendarza

W aplikacji mobilnej można korzystać także z widoku kalendarzalisty własnych nieobecnościoraz nieobecności pracowników podwładnych:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *