Na jakie potrzeby odpowiada Internetowe Biuro Obsługi Klienta?

Skuteczna komunikacja to podstawa dobrej współpracy w wielu dziedzinach, także w relacjach między klientem a przedsiębiorstwem. W przypadku przedsiębiorstw komunalnych bardzo istotne jest, żeby usługobiorcy mieli dostęp do aktualnych komunikatów oraz możliwość szybkiego zgłoszenia ewentualnych awarii i problemów. Takim celom w przedsiębiorstwie słu...

Read More