Moduł o nazwie „Pulpit Menadżera” to doskonałe narzędzie,dzięki któremu kierownictwo lub też sam właściciel danego przedsiębiorstwa, posiada dostęp do danych z zakresu finansów,danych kadrowych a także handlowych z każdego miejsca na świecie.
Operator programu po zalogowaniu się uprzednio do narzędzia Pulpitu Menadżera, ma dostęp m.in. do następujących funkcji:

 • analiz zasobów znajdujących się w magazynie,
 • analiz przychodów jak również kosztów wg następujących kategorii: kontrahent, towar,
 • analizy XYZ oraz ABC

 

 • raportów dotyczących płatności,
 • raportu dłużników firmy a także wierzycieli,
 • systemu wiekowego należności oraz zobowiązań,

 

 • sprawozdań kadrowo- płacowych,
 • sprawozdań dotyczących rejestrów podatku VAT,
 • sprawozdań księgowych,
 • indeksów księgowych , zapisów KPiR, aktualnego bilansu oraz zapisów w ewidencji ryczałtowej.

 

 • informacji słownikowych, m. in. kartoteki kontrahentów oraz pracowników,
 • ewidencji dotyczącej ilości wprowadzonych do systemu dokumentów,
 • opcji definiowania dostępu do analiz a także uprawnień dla konkretnego operatora modułu (tylko administrator)
 • opcji przenoszenia wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego.

Korzystając z narzędzia “Pulpit Menadżera” odnosisz następujące korzyści:

 • posiada możliwość dostępu do danych firmowych całą dobę z dowolnego miejsca na świecie korzystając z internetu
 • posiada możliwość analizy raportów niezbędnych do właściwego kierowania firmą.