Obecnie coraz większa ilość danych z działalności firmy, dostarczających coraz bardziej szczegółowych informacji o danych konsumentach, a także rozszerzanie asortymentu i wprowadzanie nowych kanałów sprzedaży, przez co firmy muszą się mierzyć z wielką górą informacji do analizy, jeżeli chcą się dowiedzieć, co tak naprawdę wpływa na uzyskiwane wyniki sprzedaży. Korzystanie przez małe i średnie firmy z arkuszy Excela, do informowania o najważniejszych decyzjach biznesowych, już nie wystarcza.

Potrzebom tym wychodzi naprzeciw rozwiązanie Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence Narzędzie to służy do budowy raportów i analiz na podstawie danych wprowadzonych do Comarch ERP Optima.

Moduł Comarch ERP Optima Analizy BI został stworzony, jako odpowiedź na potrzeby właścicieli oraz osób zarządzających małymi oraz średnimi firmami. Dzięki niemu mamy dostęp do informacji nieodzownych do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia to analizę i porównanie danych zwartych w Comarch ERP Optima Analizy BI i w rezultacie nie trzeba czekać na powstające czasami długo raporty, co pozwala na efektywniejsze działanie

Comarch ERP Optima Analizy BI zawiera w sobie efekty wieloletniego doświadczenia Comarch w znajdywaniu i budowaniu narzędzi typu business intelligence przeznaczonych dla systemów ERP Comarch ERP XL i Comarch ALTUM, a także rozwiązań stworzonych specjalnie dla dużych przedsiębiorstw oraz międzynarodowych korporacji, w tym: BP, PKN Duda, Stock , Cersanit, Enion czy Atlanic.
Każda z firm powinna przede wszystkim dążyć do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Moduł Comarch ERP Optima Analizy BI pozwala na szybką i skuteczną analizę biznesową, co wpływa pozytywnie na poziom zarządzania firmą. Umożliwia to dostarczanie kompletnej i rzetelnej informacji na temat każdej z prowadzonychczęści biznesu.
Ponad 50 gotowych raportów dostępnych w Comarch ERP Optima Analizy BI pozwala na szybkie uzyskanie informacji i wykonaniu analiz na temat poniesionych kosztów, wysokości sprzedaży oraz skuteczności uruchomienia kolejnych kanałów dystrybucji. Dodatkowo istnieje możliwość samodzielnej i sprawnej zmiany raportu np. porównywanie sprzedaży z poziomu lat na kwartały lub miesiące.

Dzięki modułowi możliwa jest prezentacja raportów w różnych postaciach: tabel, wykresów o rożnym typie.
Korzyści, jakie przyniesie Ci dostęp do Comarch ERP Optima Analizy BI:

  • Lepszy ogląd na działalność przedsiębiorstwa – firmy mają szybki dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji z wielu obszarów działania,
  • Ulepszenie procesu podejmowania decyzji – łatwiejsze podejmowanie decyzji jest możliwe dzięki czytelnym danym o funkcjonowaniu firmy (analizy, raporty). Dzięki nim właściciele oraz osoby zarządzające firmą mogą rozstrzygnąć, czy należy podjąć działania, a jeżeli tak to jakie w celu osiągnięcia obranych celów biznesowych,
  • Oszczędność czasu – zastosowanie subskrypcji powoduje, że raporty stale wykonywane są zawsze dostarczane na czas. Moduł automatycznie wysyła raport w wymaganymi informacjami, które pozwalają na diagnozę obecnej sytuacji w firmie oraz podjęcie odpowiednich zadań,
  • Obniżenie kosztów, jakie niesie pozyskiwanie analiz – moduł Comarch ERP Optima Analizy BI niezwłocznie odpowiada na zadane wcześniej pytania, a dzięki nieskomplikowanej metodzie drag & drop możliwe jest szybkie zbudowanie najtrudniejszych zestawień i sprawozdań,
  • sprawdzanie realizacji planów firmy – Comarch ERP Optima Analizy BI tworzy jedno sprawozdanie, z którego można odczytać w jakim stopniu dany plan został zrealizowany oraz przeanalizować trendy, dla każdego z najważniejszych wskaźników efektywności.