icon_srodki_trwale

Comarch ERP Optima „Środki Trwałe” to funkcja pozwalająca  na kompleksowe zarządzanie  środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi a także  prawnymi, oraz  wyposażeniem dodatkowym.

Moduł Środki Trwałe umożliwia:

 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sposób automatyczny,
 • tworzenie planu amortyzacji za wskazany okres obrachunkowy,
 • wdrożenie różnego rodzaju metod amortyzacji w tym liniowej, degresywnej, oraz jednorazowej,
 • prowadzenie indeksu wyposażenia,
 • zautomatyzowane księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych a także innych dokumentów które związane są z środkami trwałymi,
 • amortyzację ujętą w aspekcie bilansowym a także podatkowym zarówno dla środków trwałych jak i wartości materialnych oraz prawnych,
 • podgląd wartości przeszacowania środków trwałych a także sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz sprawdzanie występowania ulg inwestycyjnych,
 • ewidencja wartości trwałych w budowie,
 • nadanie odpowiedzialności konkretnej osobie za środek trwały a także miejsca jego użytkowania.

Moduł posiada również kompletną księgę inwentarzową,która pozwala jego użytkownikom na:

 • dokładny rejestr zarówno środków trwałych i wartości niematerialnych a także prawnych,
 • zapis „historii” środka trwałego, dotyczącą zmianę jego wartości,
 • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla standardowych jak i niestandardowych okresów obrachunkowych,
 • odpisów amortyzacyjnych księgowane w sposób automatyczny,
 • amortyzację ujętą w aspekcie bilansowym a także podatkowym zarówno dla środków trwałych jak i wartości materialnych oraz prawnych.

Comarch ERP Optima Środki Trwałe to:

 • Znaczne przyspieszenie pracy dzięki możliwości zbiorczego naliczenia odpisów amortyzacyjnych;
 • Indeksowanie środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • monitoring wykorzystywanych środków trwałych,
 • dbałość o środki trwałe, dzięki funkcji przypisania ich do konkretnej osoby.

Dzięki pracy w programie Comarch ERP Optima moduł Środki Trwałe uzyskujesz następujące korzyści:

 • skrócenie czasu pracy dzięki możliwości zbiorczego naliczania odpisów amortyzacyjnych a także dzięki księgowaniu dokumentów w sposób zautomatyzowany,
 • możliwość dogłębnej analizy środków trwałych w aspekcie historycznym.