Comarch ERP Optima Księga Handlowa to narzędzie umożliwiające Twojej firmie prowadzenie pełnej księgowości zgodniej z Ustawą o rachunkowości.

 
Moduł Księga Handlowa umożliwia:

 • utworzenie oraz przygotowanie wielopoziomowego planu kont,
 • korzystanie z funkcji grup kont,
 • księgowanie do jednego lub też wielu dzienników cząstkowych,
 • tworzenia raportów oraz zestawień obrotów a także sald za dowolny okres,
 • korzystanie z schematów księgowych do księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji w sposób automatyczny
 • predekretację dokumentów,
 • prowadzenie pełnej ewidencji podatku dochodowego VAT z możliwością wydruku deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, VAT-UE a także wysyłanie tych deklaracji do systemu e-deklaracji,
 • generowanie zaliczek PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz obliczanie a także wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,tworzenie bilansu otwarcia na podstawie sald kont za rok poprzedni,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT,
 • księgowanie dokumentów z innych modułów,
 • łącznie dekretów na kontach rozrachunkowych,tworzenie raportów oraz zestawień księgowych, wliczając w to m. in. bilans firmy, rachunek zysków oraz strat,a także przepływy środków pieniężnych,
 • umożliwia bieżącą analizę przychodów a także wydatków tak więc pozwala porównywać plan przychodów oraz wydatków z rzeczywistymi uzyskanymi przychodami czy też wydatkami, które zostały zaksięgowane na koncie przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetowej.
  Ta funkcja wykorzystywana jest przez jednostki budżetowe oraz inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoją sytuację finansową.

Księga Handlowa pozwala na automatyczną generację i przesyłanie Deklaracji VAT do odpowiedniego urzędu drogą elektroniczną. Wszystkie dane potrzebne do jej wypełnienia pobierane są z bazy danych programu, dzięki czemu użytkownik unika pomyłek. Co więcej Comarch ERP Optima daje możliwość odebrania Urzędowego poświadczenia Odbioru, gwarancji dotarcia e-deklaracji do urzędu

Moduł Księga Handlowa Plus umożliwia:

 • zakładanie kont walutowych,
 • opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.

Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Księga Handlowa zyskujesz:

 • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
 • oszczędność czasu, dzięki zastosowaniu schematów księgowych i księgowań okresowych,
 • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania e-deklaracji do odpowiednich instytucji, możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu zanim zostanie zaksięgowany dzięki predekretacji dokumentów,
 • możliwość planowania księgowanych kwot na konkretnych kontach.