icon_kadry_place

W celu skutecznej obsługi działu kadrowo-placowego należy ciągle śledzić dynamicznie zmieniające się przepisy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Regularne aktualizacje, przeprowadzane przez ekspertów Comarch, biorą pod uwagę zachodzące zmiany. Dlatego w moduł Płace i Kadry gwarantuje niezwłoczną reakcję na ciągle zmieniające się wymogi.

Aplikacja służy do wspomożenia obsługi kadrowo-płacowej każdej firmy. Odpowiednio zaprojektowane funkcjonalności pozwalają na zautomatyzowaną pracę, co powoduje minimalizację ryzyka pojawienia się błędu w czasie wykonywania operacji. Pełna integracja modułu z programem Płatnik zapewnia wszelkie rozliczenia z ZUS.

Moduł Płace i Kadry daje możliwość:

 • prowadzenia ewidencji pracowników z funkcją pozwalającą na odnotowanie przebiegu zatrudnienia zarówno w firmie, jak i poza nią,
 • rozliczania wynagrodzeń z wzięciem pod uwagę ilości przepracowanych godzin, dodatków, czy akordów,
 • zaimportowanie danych pracowników z Programu Płatnik,
 • rozliczania nieobecności oraz wydrukowania podstaw dla obliczenia urlopu, ekwiwalentu za urlop, czy choroby,
 • kontroli wykorzystanych ograniczeń nieobecności przez pracownika, takich jak urlop wypoczynkowy,
 • wyboru metody, jaką będzie odnotowywany czas pracy pracowników,
 • prowadzenia ewidencji oraz rozliczania nadgodzin,
 • definiowania niestandardowych nieobecności, limitów nieobecności, czy składników wypłat,
 • sporządzenia korekty do zaksięgowanych list płac oraz zachowania pierwotnie naliczonych wypłat,
 • powiązania umów cywilnoprawnych oraz dodatków z listami płac, co spowoduje automatyczne naliczenie na wskazanych listach,
 • podziału wynagrodzenia danego pracownika na przelew na konto bankowe i/lub wypłatę gotówkową,
 • rozliczanie wszelkich typów umów cywilnoprawnych, także tych zawieranych z cudzoziemcami,
 • wysyłania do systemu e-Deklaracje deklaracji podatkowych,
 • naliczania oraz wydruku deklaracji podatkowych w zgodzie z obowiązującymi wzorami formularzy,
 • stworzenia deklaracji dla PFRON,
 • utworzenia oraz przesłania do Płatnika formularzy zgłoszeniowych, a także deklaracji rozliczeniowych ZUS przeznaczonych dla pracowników i właścicieli razem z wymaganymi załącznikami,

 
Istnieje możliwość zintegrowania Comarch ERP Optima Płace i Kadry z systemem Comarch ERP XL poprzez specjalny moduł synchronizacji,

To klient i jego potrzeby determinują o tym, jakie funkcje będzie wykorzystywał w pracy. Rozszerzenie modułu Płace i Kadry do rozwiązania Płace i Kadry Plus jest możliwe w każdym momencie.

Moduły te wyróżnia przede wszystkim: przejrzystość danych, prosta obsługa, możliwość szybkiego dopasowania do zmieniających się przepisów prawa.

Dzięki modułowi Płace i Kadry firma zyskuje:

 • sposobność zawierania umów z danym pracownikiem na wybraną formę zatrudnienia,
 • skuteczna kontrolę nadgodzin pracowników przy pomocy automatycznego systemu rozliczania nadgodzin,
 • prowadzenie jasnej i przejrzystej ewidencji pracowników, którzy zostali zatrudnieni na kilku etatach,
 • przyjemną współpracę z programem SOD – offline oraz Płatnik,
 • elastyczność w definiowaniu i naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników, przy uwzględnieniu różnych dodatków płacowych,
 • dostęp do formularzy odnoszących się do zatrudnienia i zwolnienia pracownika,
 • oszczędność czasu, przy pomocy funkcji seryjnego wprowadzania zmian w kartotekach pracowników oraz seryjnego naliczania deklaracji takich jak PIT-40, czy PIT-11.