Firma handlowa będąca na ścieżce ciągłego rozwoju wymaga wsparcia od strony informatycznej w zakresie obrotu towarami. Moduł handel w rozwiązaniu Comarch ERP Optima umożliwia pełną obsługę firmy w obszarze prowadzenia gospodarki magazynowej oraz fakturowania.

Moduł zawiera funkcjonalności modułu faktury, na przykład dokument Intrastat, Tax Free, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia oraz wydania wewnętrzne i zewnętrzne, arkusze inwentaryzacji, a także wiele innych.

Główne funkcje to:

 • wielomagazynowość – na obszarze jednej firmy można prowadzić kilka lokalnych magazynów,
 • sposobność rozliczania własnego kosztu sprzedaży za pomocą jednej z czterech metod:
  • QUAN (sposób okresowego naliczania kosztu własnego przy zachowaniu chronologii dostaw w zgodności z wybraną metodą),
  • LIFO,
  • AVCO,
  • FIFO.

 

 • Moduł handel plus umożliwia wydawanie towaru z określonych dostaw;
 • Bieżąca obsługa dokumentów zewnętrznych (PZ), WZ;
 • Bieżąca obsługa dokumentów wewnętrznych ( MM, PW, RW, );
 • Inwentaryzacja;
 • Kompletacja – pozwala na produkcję usługi/towaru na podstawie zdefiniowanej wcześnie receptury;
 • Rezerwacje Odbiorcy – za pomocą dokumentów RO są rezerwowane towary dla konkretnego klienta. Wystawiona wcześniej rezerwacja stanowi podstawę dla wystawienia dokumentów sprzedażowych albo zamówienia towaru pod konkretną rezerwację;
 • Zamówienia u dostawcy – utworzenie dokumentów zakupowych, czyli Faktur Zakupy, czy Przyjęć Zewnętrznych następuje na podstawie zamówienia;
 • Rozbudowana karta towarowa – umożliwia przypisanie towaru do różnych grup magazynowych, a także nadanie mu specjalnego atrybutu, służącego do opisu danego towaru (w formie graficznej, tekstowej, liczbowej);
 • Obsługa opakowań kaucjonowanych, z dodatkową sposobnością faktorowania opakowań, które nie zostały zwrócone w terminie;
 • Samoistne generowanie faktury zakupu/sprzedaży na bazie jednego albo kilku dokumentów PZWZ i odwrotnie;
 • Kooperacja z Comarch iSklep24 – przesyłka towarów razem ze zdjęciami i opisami do witryny sklepu internetowego, Comarch iSklep24.

 

Comarch ERP Optima Handel Plus

Dodatkowe funkcjonalności możemy znaleźć w rozszerzonym module – Handel Plus. Pozwalają one na prowadzenie obrotu towarami na podstawie konkretnych partii, które są zróżnicowane pod względem opisujących cech. Dokonany w sposób szczegółowy opis partii umożliwia podczas wydawania z magazynu na wyszukiwanie i wprowadzanie na dany dokument konkretny produkt o określonych cechach. Użytkownik samodzielnie decyduje którą sztukę, i z jakiej dostawy chce wydać z magazynu. Opisywany moduł jest przeznaczony przede wszystkim dla firm, które prowadzą rozbudowaną obsługę magazynów potrzebujących stałej i skutecznej ochrony podczas obrotu towarami.

Firmy prowadzące sprzedaż zagraniczną mogą skorzystać z funkcji, pozwalającej na prowadzenie opisów towarów oraz grup towarowych w języku niemieckim i angielskim. Opcja ta przydaje się głównie przy sprzedaży internetowej, w której wykorzystuje się Comarch iSklep24. Opisy towarów wprowadzone w języku obcym mogą zostać wyświetlone w witrynie sklepu.

Ponadto moduł handel w rozszerzonej wersji zapewnia integrację z aplikacją Comarch Mobilny Sprzedawca – dedykowana dla pracy przedstawicieli handlowych. Stanowi ona bardzo pomocne narzędzie w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Stosuje się ją w pre-sellingu oraz w van-sellingu. Aplikacja jest oparta na najnowszych technologiach, a także przeznaczona na przenośne urządzenia, takie jak palptomy, czy smartfony.

Moduł Comarch ERP Optima Handel Plus zintegrowano z aplikacją Comarch Mobilny Sprzedawca, dzięki czemu powstała możliwość wysyłania do urządzenia wiadomości o towarach i kontrahentach oraz odczytywanie z niego informacji dotyczących zamówienia lub sprzedaży.

 

Comarch ERP Optima Handel to:

 • Wyczerpującą informację na temat stanu towarów w magazynie;
 • Możliwość działania zagranicą;
 • Wgląd do historii transakcji danego towaru lu kontrahenta;
 • Utrzymanie płynności finansowej na wymaganym poziomie przy pomocy kontroli płatności przeterminowanych oraz blokady sprzedaży następującej poniżej limitu kredytu;
 • Szczegółowy opis każdej dostawy towaru;
 • Przeciwdziałanie zaistnieniu sytuacji, w której na magazynie brakuje niezbędnego materiału albo materiał niepotrzebnie zalega, za pomocą kontroli stanów minimalnych i maksymalnych;
 • Możliwość sprzedaży towarów w terenie, na co pozwala integracja modułu z Comarch Mobilny Sprzedawca;
 • Możliwość dotarcia do całkiem nowych klientów przy wykorzystaniu możliwości sprzedaży internetowej za pomocą modułu Comarch iSklep24.