icon_kasa_bank

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank

Narzędzie umożliwiające okiełznanie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w prowadzonej przez Ciebie firmie. Moduł ten pozwala na uzyskanie informacji na temat sytuacji finansowej firmy, jej rzeczywistych źródeł przychodów, kosztów oraz stanu obecnych zobowiązań. Na podstawie danych umieszczonych w module Kasa/Bank można w prosty sposób wykonać szereg zestawień a także raportów, które obrazując obecną sytuację finansową danej firmy.
Są to między innymi:

 • Kalendarz uwzględniający planowane płatności;
 • Zestawienia dłużników a także wierzycieli firmy;
 • Raport przychodów i wydatków wg odpowiednich kategorii.

Moduł Kasa/Bank uwzględnia:

 • Elektroniczną wymianę informacji z bankiem;
 • Rozliczenia w sposób automatyczny z listy rozliczeń kasowych/bankowych danego podmiotu;
 • Rozliczenie dokumentów w walucie zarówno polskiej jak i obcej;
 • Automatyczne tworzenie różnic wynikających z zmiennego kursu waluty podczas rozliczania dokumentów;
 • Seryjne rozliczanie dokumentów z tzw. Preliminarza płatności;
 • Wykonanie zbiorczego raportu wpływów a także wydatków na poszczególne dni;
 • Prowadzenie dowolnej ilości kas oraz rachunków bankowych również w walutach innych niż krajowa;
 • Możliwość wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty a także potwierdzenia sald.

Moduł Kasa/Bank Plus

Moduł Kasa/Bank Plus to możliwość prowadzenia magazynu poszczególnych walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest przede wszystkim firmom, które korzystają z rozliczeń w obcej walucie, oraz potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunku bankowym a także wyodrębnionych kasach walutowych, w przeliczeniu na walutę polską.
Korzystając z modułu Kasa/Bank zyskujesz następujące możliwości:

 • Oszczędność czasu potrzebnego do wprowadzania wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej;
 • Kontrolowanie przepływów środków pieniężnych;
 • Monitorowania rozliczeń zarówno z dłużnikami jak i wierzycielami;
 • Bieżąca kontrola sytuacji finansowej firmy.