icon_faktury

Moduł Comarch ERP Optima Faktury to doskonałe narzędzie, które umożliwi Ci w prosty a zaraz intuicyjny sposób wystawienie następujących dokumentów:

 • Faktury Sprzedażowej ( dla firm oraz osób fizycznych)
 • Faktury Zakupu
 • Faktury Pro Forma oraz Faktury Zaliczkowej
 • Paragonu
 • Faktury RR
 • Faktur Wewnętrznych Sprzedaży oraz Zakupu
 • Faktur Korygujących

Wyżej wymienione dokumenty można przygotować zarówno w walucie polskiej jak i zagranicznej. Jeśli prowadzisz transakcje międzynarodowe, korzystając z Modułu Faktur masz gwarancję prostej ewidencji dokumentów w walucie obcej, zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią.

Moduł Faktury skoordynowany jest z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima. Dzięki temu przepływ danych w programie jest zupełnie nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych a także procesów księgowych.

Comarch ERP Optima Faktury to zarówno:

 • Okno sprzedaży dedykowanej
 • Łatwe zakupy a także sprzedaż
 • Internetowa wymiana ważnych dokumentów – ECOD

Okno Sprzedaży Dedykowanej
Moduł Faktury został odpowiednio wyposażony w tak zwane Okno Sprzedaży Dedykowanej. Narzędzie to umożliwia prezentację informacji związanych z odpowiednim kontrahentem. Zaliczyć tutaj możemy:

 • zestawienia rabatów oraz możliwość wydruku cennika,
 • historia kontrahenta ( zbiór dokumentów danego kontrahenta),
 • historia dokonanych płatności kontrahenta oraz prognozę płatności nadchodzących,
 • przyznane limity kredytowe , wartość płatności przeterminowanych, zadłużenia a także pobrane zaliczki,
 • analiza sprzedaży za okres trzech miesięcy, w stosunku do tych samych miesięcy roku poprzedniego,
 • lista Faktur Sprzedaży a także Faktur Proforma z dodatkowa możliwością podglądu wystawiania nowych dokumentów,
 • informacje z narzędzi powiązanych (Serwis, CRM) –lista zleceń (Serwis) oraz lista zadań a także kontaktów danego kontrahenta oraz możliwością rejestracji nowych wprowadzonych do modułu CRM

 
Łatwa sprzedaż oraz Łatwe zakupy
Wyżej wymienione funkcje pozwalają na ograniczenie czasu związanego z wystawianiem dokumentów do trzech kroków:

 1. Zaznaczenie zasobów oraz dokładne określenie ich ilości
 2. Wybór rodzaju tworzonego dokumentu sprzedaż np. Faktura Sprzedaży, Paragon, Faktura Proforma, oraz zakup: Faktura Zakupu
 3. Wybór odpowiedniego kontrahenta na dokumencie.

Przesyłaj dokumenty korzystając z Internetu!
Program Comarch ERP Optima może również współpracować z systemem ECOD. Dzięki tej współpracy możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami handlowymi. Eksport faktur czy też import zamówień realizowany jest w standardzie EDI (Electronic Data Interchange). Zajrzyj tutaj aby zasięgnąć więcej informacji o fakturach przesyłanych drogą elektroniczną >>

Wybór Comarch ERP Optima Faktury to:

 • przyspieszenie pracy poprzez wykonywanie operacji seryjnych w skład których wchodzą: zbiorcze zatwierdzanie oraz usuwanie, kopiowanie a także drukowanie poszczególnych dokumentów,
 • szybki dostęp do informacji na temat bieżących oferowanych cen,
 • możliwość dokładnego opisywania usług cechami tj. atrybutami,
 • prowadzenie transakcji w obcych walutach,
 • ustalanie warunków handlowych czyli: cen, limitów kredytowych oraz rabatów w sposób indywidualny dla każdego partnera,
 • dostosowywanie wyglądu listy dokumentów, np. układ kolumn, sortowanie czy też filtrowanie,
 • personalizowanie interfejsu, udostępnianie lub też blokowanie widoku poszczególnych funkcji operatorom,
 • możliwość modyfikacji a także tworzenia własnych wydruków, np. dokumenty z logiem firmy.