Firmy działające w branży mięsnej dokonują wielu inwestycji – dotacje unijne są wykorzystywane bardzo skutecznie. Boom inwestycyjny sprawił, że obecnie polska branża mięsna jest jedną z najbardziej nowoczesnych w Europie. Produkcja wyrobów mięsnych należy do skomplikowanych i wymagających nieustannej kontroli na wszystkich szczeblach. Bardzo ważną rolę odgrywają także kontakty z dostawcami. Z tego względu nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie są wręcz niezbędne w firmach branży mięsnej.

System Comarch ERP XL dla branży mięsnej
System Comarch ERP XL to kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie wszystkimi obszarami aktywności przedsiębiorstwa z gałęzi przetwórstwa mięsnego. Produkt został dostosowany do specyfiki tej branży, dzięki czemu może być narzędziem służącym zwiększaniu konkurencyjności na rynku.

Comarch ERP XL pozwala na kompleksowe zarządzanie procesem produkcyjnym. Cała dostępna baza produkcyjna podlega rejestracji w systemie, rejestrowane są również technologie produkcyjne, receptury. Technologia może odzwierciedlać nawet bardzo skomplikowane procesy, od rozbioru mięsa, poprzez dodawanie komponentów i obróbkę termiczną. Użytkownik ma również możliwość umieszczania w technologii informacji pomocniczych, dodatkowo usprawniających produkcję. W procesie tworzenia harmonogramu produkcji brane pod uwagę są dostępne zasoby (ilość pracowników, maszyn) – dzięki temu przedsiębiorstwo optymalnie wykorzystuje środki produkcji.

Specyfika branży mięsnej wyraża się w konieczności przestrzegania rygorystycznych norm bezpieczeństwa dotyczących produkcji i przechowywania wyrobów. Comarch ERP XL zapewniam zgodność ze standardami ISO i HACCP. Dzięki systemowi możliwe jest odtworzenie ścieżki każdego produktu, począwszy od wykorzystanych komponentów po wyrób finalny (tzw. traceability). Przykładowo, za pomocą systemu można dotrzeć do numeru stada, z jakiego pochodziło mięso użyte do produkcji konkretnej partii szynek.
Przy produkcji wyrobów mięsnych istotne jest odzwierciedlenie zmian wagi mięsa/produktu. Z tego względu Comarch ERP XL został zintegrowany z systemem obsługującym wagi elektroniczne. System jest także zintegrowany z czytnikami kodów kreskowych i etykieciarkami.

W branży mięsnej wykorzystanie znajdą również takie funkcjonalności, jak:

 • Efektywne zarządzanie zasobami magazynowymi;
 • Wsparcie procesów sprzedaży;
 • Zarządzanie płynnością finansową firmy;
 • Zintegrowane narzędzia do analizowania danych;
 • Sprzedaż produktów paczkowanych i wagowych;
 • Rejestracja i realizacja kontraktów;
 • Wielostopniowy proces kontroli cen minimalnych i limitów kredytowych;
 • Praca w trybie 24h na dobę (dokumenty zazwyczaj wystawiane są w porze nocnej).

Jakie korzyści biznesowe płyną z wdrożenia Comarch ERP XL w branży mięsnej?
Bogate funkcjonalności systemu Comarch ERP XL przyczyniają się do budowania silnej, prężnie działającej firmy. Z naszym systemem przedsiębiorstwa dynamicznie się rozwijają. Decydując się na zakup oprogramowania Comarch ERP XL firma branży mięsnej zyskuje:

 • Pełne wsparcie i automatyzację procesów biznesowych;
 • Bazę informacji użytecznych w procesie decyzyjnym;
 • Możliwość obsługi struktur rozproszonych (firmy wielozakładowe);
 • Oszczędność czasu i kosztów związanych z bieżącym zarządzaniem firmą;
 • Zapewnienie najwyższej jakości produktów;
 • Możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa;
 • Integrację działań na każdym szczeblu zarządzania;
 • Możliwość świadomego kształtowania kosztów;
 • Proste zarządzanie procedurami kontroli;
 • Wsparcie procesów magazynowania i transportu;
 • Bazę do budowania trwałych relacji biznesowych;
 • Poprawę wydajności pracy;
 • Możliwość tworzenia wielu linii produktów, skierowanych do różnych segmentów rynku;
 • Redukcję zbędnych czynności wykonywanych przez pracowników (przejmuje je system);
 • Wsparcie dla kontaktów z kontrahentami zagranicznymi;
 • Możliwość łatwego zarządzania dokumentami.
[Not a valid template]