Gama produktów wytwarzanych w przemyśle metalowym i maszynowym jest niezwykle szeroka, jednak zawsze bardzo istotną rolę odgrywa ich jakość. Gotowy produkt z reguły trafia do odbiorców hurtowych bądź też jest wykorzystywany przez inne firmy jako komponent czy środek produkcji. Specyficzną cechą działalności w branży jest krótki czas dostawy oraz optymalizacja kosztów produkcji. Zarówno te, a także inne elementy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa powinny być obsługiwane z pomocą kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania firmą, jakim jest Comarch ERP XL.

Przy wyborze odpowiedniego systemu informatycznego dla firm sektora metalowo – maszynowego kwestią kluczową jest, aby był on dostosowany do specyfiki tej branży. Takie właśnie rozwiązanie stworzył Comarch. Jest to Comarch ERP XL – zintegrowany system wspomagający zarządzanie doceniony przez wielu przedsiębiorców branży metalowej/maszynowej.

Comarch ERP XL posiada szereg funkcjonalności, które znajdą wykorzystanie w firmach sektora metalowo-maszynowego. Przede wszystkim system kompleksowo wspiera zarządzanie produkcją, zarówno jednostkową, jak i seryjną. Wyrób gotowy powstaje zgodnie ze ściśle określonymi normami i reżimami technologicznymi – dzięki temu liczba wadliwych produktów znacząco spada. Jeśli nawet dojdzie do wytworzenia wyrobu nieodpowiedniej jakości, to użytkownik ma możliwość szybkiej identyfikacji w systemie wadliwego produktu. System wspiera również wszelkie działania związane z serwisowaniem maszyn i urządzeń.

Nie sposób wymienić wszystkie udogodnień, jakie oferuje Comarch ERP XL przedsiębiorstwom z branży metalowo-maszynowej. Niektóre z nich to:

 • Elastyczne zarządzanie procesem sprzedaży;
 • Wygodna obsługa różnorodnych scenariuszy realizacji zamówień;
 • Kontrola utrzymania zapasów magazynowych na odpowiednim poziomie z uwzględnieniem potrzeb oraz czasu dostawy;
 • Odzwierciedlenie w systemie rzeczywistej przestrzeni magazynów (wizualizacja 3D);
 • Uproszczenie pracy w magazynie poprzez wykorzystanie kolektorów danych i czytników kodów kreskowych;
 • Umożliwienie Klientom składania zamówień i podglądu stanu ich realizacji przez Internet (moduły Pulpit kontrahenta, e-Sklep);
 • Elektroniczna wymiana danych z kontrahentami (EDI/ECOD);
 • Profesjonalne zarządzanie, realizacja i rozliczanie usług serwisowych i remontowych;
 • Czytelne mechanizmy analizy efektywności pracy pracowników;
 • Harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem dostępnych surowców, bazy maszynowej i kapitału ludzkiego;
 • Możliwość dynamicznego sterowania procesem produkcyjnym za pomocą wykresu Gantta;
 • Identyfikacja partii materiałów i wyrobów gotowych wykorzystywanych w produkcji;
 • Zaawansowane narzędzia analityczne (Business Intelligence) dostarczające informacji o przedsiębiorstwie;
 • Zgodność z normami ISO;
 • Szybki dostęp do dokumentacji produktu.

Jakie korzyści biznesowe przynosi wdrożenie Comarch ERP XL w branży metalowej/maszynowej?
Objęcie systemem Comarch ERP XL wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa pozwoli zredukować koszty własne, związane z długim przepływem informacji i zakłóceniami procesu produkcyjnego. Dzięki lepszej jakości produkowanych wyrobów firma zwiększa ilość sprzedawanych produktów. Elastyczność systemu Comarch ERP XL powoduje, że może rozwijać się wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Co jeszcze zyskasz, stawiając na Comarch ERP XL?

 • Eliminację przestojów w pracy;
 • Zwiększenie przychodów;
 • Optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów firmy;
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku;
 • Usprawnienie przepływu informacji, zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej;
 • Możliwość elastycznego planowania kosztów;
 • Uwolnienie dodatkowego kapitału zamrożonego w nadmiernym poziomie zapasów;
 • Usprawnienie logistyki i dystrybucji;
 • Umocnienie relacji biznesowych z dotychczasowymi i nowymi klientami;
 • Zgodność dokumentów z obowiązującym prawem;
 • Likwidację wąskich gardeł;
 • Wzmocnienie wizerunku firmy poprzez poprawę terminowości dostaw.
[Not a valid template]