Co się liczy w branży kosmetycznej? Czego potrzeba, aby osiągnąć sukces? Po pierwsze ważny jest produkt – jego właściwości, wizerunek na rynku, opakowanie. Istotne jest też kształtowanie relacji z klientami i kontrahentami, zarządzanie łańcuchem dostaw, analiza sytuacji na rynku i możliwość natychmiastowej reakcji na zmieniające się warunki. Wszystkie te obszary usprawnia system Comarch ERP XL – rozwiązanie do zarządzania dostosowane do potrzeb branży kosmetycznej.

System Comarch ERP XL dla branży kosmetycznej
Produkcja kosmetyków należy do zaawansowanych technologicznie procesów. Aby mieć pewność odpowiednio wysokiej jakości wyrobu finalnego, niezbędna jest wielostopniowa kontrola procesów produkcyjnych. Dzięki Comarch ERP XL zarządzanie produkcją staje się proste i efektywne. System umożliwia tworzenie nawet bardzo skomplikowanych receptur produkcyjnych, pozwala również w doskonały sposób planować poszczególne czynności składające się na powstawanie produktu. Działają przy tym mechanizmy optymalizacyjne, mające na celu najlepsze możliwe wykorzystanie dostępnych zasobów (maszyn, pracowników, surowców). Użytkownik ma bieżący wgląd w informację o przebiegu procesu produkcji. Przekłada się to na minimalizację ryzyka błędów. System Comarch ERP XL zapewnia pełną zgodność ze standardami ISO.

W branży kosmetycznej ważne są także kontakty z klientami i dostawcami. Z wykorzystaniem Comarch ERP XL firma buduje długotrwałe relacje biznesowe. Proces przyjmowania i składania zamówień jest w dużej części zautomatyzowany, a kartoteki klientów i kontrahentów uporządkowane. Funkcjonalność CRM (Customer Relationship Management) umożliwia skoordynowane prowadzenie działań do klientów i kontrahentów. Działania te zorganizowane są w sposób logiczny w formie wieloetapowych kampanii. Rezultaty kampanii można na bieżąco weryfikować, dzięki czemu firma jest świadoma, czy osiąga założone efekty.

Zarządzanie magazynem to kolejny obszar ważny z punktu widzenia branży. Możliwości Comarch ERP XL w tej dziedzinie to m. in. optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowych, jasna i klarowna struktura przestrzenna magazynu, wykorzystanie czytników kodów kreskowych i kolektorów danych. Powyższe usprawnienia oznaczają dla firmy znaczącą redukcję kosztów. Użytkownik ma możliwość elastycznego określania sposobów pakowania czy wagi towarów.

Comarch ERP XL to również skuteczne zarządzanie sprzedażą. Ścieżka od zapytania ofertowego, przez ofertę, zarejestrowanie zamówienia, wystawienie faktury, dokumentu wydania towaru, przygotowanie wysyłki, aż po przyjęcie zapłaty, rozliczenie należności i zaksięgowanie dokumentów znajduje pełne odzwierciedlenie w systemie. Dodatkowo istnieje możliwość definiowania własnych schematów postępowania, które w znacznej mierze automatyzują działanie firmy.

System codziennie generuje wiele informacji istotnych z punktu widzenia zarządzania firmą. Dzięki platformie analitycznej Business Intelligence kadry zarządzające mogą się skupić nie na poszukiwaniu informacji, ale na ich praktycznym wykorzystaniu do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. To niezwykle istotne, szczególnie w branży opartej na specjalistycznej wiedzy. Dzięki Busieness Intelligence biznes nie wymknie się spod kontroli – aktualne informacje ze wszystkich obszarów firmy są dostępne szybko, a przy tym w przystępnej dla Użytkownika formie.

Korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia Comarch ERP XL w branży kosmetycznej
Wdrożenie Comarch ERP XL zwiększa efektywność prowadzonej działalności. Na tę jedną kluczową korzyść ma wpływ wiele składowych, m.in.:

  • Pełna integracja wszystkich procesów zachodzących w firmie;
  • Usprawnienie przepływu informacji we wszystkich kanałach;
  • Redukcja liczby niepotrzebnie wykonywanych operacji;
  • Doskonałe narzędzia do zarządzania produkcją;
  • Możliwość bieżącej kalkulacji wytworzenia produktu finalnego (co pozwala na ustalenie zadowalających marż);
  • Możliwość tworzenia zestawów produktów, a także definiowania zamienników;
  • Redukcja czasu poświęcanego na czynności typowo administracyjne, związane m.in. z wystawianiem i księgowaniem dokumentów, dokonywaniem rozliczeń, naliczaniem wynagrodzeń;
  • Zaawansowane analizy sprzedaży umożliwiające stworzenie optymalnego portfela produktów i koncentrację na klientach kluczowych;
  • Wsparcie dla firm działających wielooddziałowo.
[Not a valid template]