Firmy branży farmaceutycznej/chemicznej muszą działać zgodnie z rygorystycznymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Z tego względu decydujące dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw są systemy wspomagające i nadzorujące produkcję oraz zapewniające wysoką jakość wyrobów. Comarch ERP XL doskonale sprawdza się w branży farmaceutycznej/chemicznej, o czym świadczy duża liczba udanych wdrożeń. Wybór systemu Comarch ERP XL to usprawnienie wszystkich procesów w firmie – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (kontakty z dostawcami i klientami).

Efektywne zarządzanie produkcją:

 • Obsługa wieloetapowych i złożonych procesów technologicznych,
 • Elastyczne i precyzyjne definiowanie receptur produkcyjnych,
 • Wgląd w informację o przebiegu procesu produkcji,
 • Identyfikacja pochodzenia i dostępności surowców (zarządzanie partiami),
 • Oznaczenie stopnia zagrożenia ADR,
 • Efektywne rozliczanie produkcji,
 • Zarządzanie parkiem maszynowym oraz czasem pracy pracowników,
 • Zarządzanie procedurami kontroli,
 • Zgodność z wymaganiami systemów do zarządzania jakością ISO.

Sprawne zarządzanie zasobami magazynowymi:

 • Elastyczne określanie sposobów pakowania, czy wagi towarów,
 • Efektywna współpraca z dostawcami i odbiorcami,
 • Zapewnienie bezpiecznego poziomu zapasów surowców,
 • Obsługa składów konsygnacyjnych,
 • Obsługa kodów kreskowych,
 • Zarządzanie magazynem w oparciu o radiowe kolektory danych.


Skuteczne zarządzanie sprzedażą:

 • Profesjonalna obsługa Klienta – od zapytania ofertowego do faktury,
 • Elastyczne zarządzanie relacjami z klientem,
 • Szybka ocena efektywności prowadzonych działań sprzedażowych,
 • Sprawne zarządzanie cenami i polityką rabatową,
 • Obsługa procesu sprzedaży z wykorzystaniem różnorodnych scenariuszy biznesowych.

Business Intelligence:

 • Wsparcie w podejmowaniu różnego rodzaju decyzji w firmie, zarówno operacyjnych, jak i strategicznych,
 • Pięć obszarów analitycznych dla prowadzenia złożonych analiz,
 • Księga Raportów – czytelne raporty w przystępnej formie,
 • Mechanizm subskrypcji i alertów – aby szybko reagować na niepokojące zjawiska w firmie.

Korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia Comarch ERP XL w branży farmaceutycznej/chemicznej
Dzięki wdrożeniu systemu Comarch ERP XL wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa zostaną zintegrowane w jednym systemie, co znacznie poprawi komfort pracy,zwiększy jasność przepływu informacji oraz będzie prowadzić do redukcji kosztów. Odciążenie pracowników od rutynowych, nie wymagających ingerencji czynności spowoduje, że więcej uwagi będą mogli poświęcić na pracę nad doskonaleniem produktu oraz ekspansji na nowe rynki, co znajdzie odzwierciedlenie w rosnących przychodach i zyskach firmy.

Przedsiębiorstwa farmaceutyczne/chemiczne, które już dokonały wdrożenia Comarch ERP XL, wskazują także na poniższe korzyści:

 • Możliwość bieżącej kalkulacji wytworzenia produktu finalnego (co pozwala na ustalenie zadowalających marż);
 • Efektywna kontrola kosztów prowadzonej działalności;
 • Wzrost produktywności pracowników;
 • Optymalne wykorzystanie bazy maszynowej;
 • Oszczędność czasu i spadek kosztów związanych z jednokrotnym wprowadzaniem danych do systemu;
 • Lepsze sterowanie procesem zakupów, pozwalające na uniknięcie zatorów w magazynie;
 • Prostszy i szybszy dostęp do danych oraz poprawa ich bezpieczeństwa;
 • Możliwość wykorzystywania różnorodnych jednostek miary;
 • Obsługa kontroli terminu ważności produktów;
 • Wgląd w kontrolę procesów zachodzących w oddziałach;
 • Możliwość odzwierciedlenia w systemie całego procesu logistycznego;
 • Minimalizacja ryzyka utraconych przychodów w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia od odbiorcy;
 • Pełna i szybka obsługa procesów księgowych;
 • Zaawansowane analizy sprzedaży umożliwiające stworzenie optymalnego portfela produktów i koncentrację na klientach kluczowych.
[Not a valid template]