Specyfika branży elektrycznej i elektronicznej to między innymi niewielkie, co najwyżej kilkunastoprocentowe marże. Z tego względu tak ważne staje się świadome zarządzanie kosztami i dążenie do ich maksymalnej redukcji. Z pomocą w zakresie usprawniania zarządzania przedsiębiorstwem przychodzi system Comarch ERP XL.

W firmach produkcyjnych branży elektrycznej i elektronicznej wdrożenie systemu Comarch ERP XL umożliwi bieżące planowanie, realizację i rozliczanie procesu produkcyjnego. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia przedsiębiorstw, w której tylko wysoka jakość produktów gwarantuje ich bezpieczeństwo dla finalnych odbiorców. Comarch ERP XL został wyposażony w funkcjonalności umożliwiające kontrolę procesu produkcji oraz pełną identyfikację wytwarzanych wyrobów. Dzięki temu firma uniknie strat związanych ze sprzedażą produktu nie spełniających wymagań odbiorcy.
Cenniki w wielu wersjach oraz w różnych walutach, złożone rabaty, promocje to funkcjonalności dostępne w Comarch ERP XL pozwalające na prowadzenie elastycznej polityki cenowej oraz sprawne zarządzanie zmianą cen produktów we wszystkich magazynach przy każdorazowym dostarczeniu nowych cenników przez dostawców.
W sytuacji, kiedy tak ważna jest redukcja kosztów, przedsiębiorstwo branży elektrycznej lub elektronicznej nie może sobie pozwolić na utrzymywanie nadmiernych stanów magazynowych. Z drugiej strony niedopuszczalne są także braki towaru, który musi być dostępny na życzenie Klienta. System Comarch ERP XL pozwala optymalizować poziom towaru w magazynie, umożliwia też automatyczne dokonywanie zamówień. Wspomaga także wszystkie procesy logistyczne – zarządzanie paczkami, wysyłkami, pojazdami oraz kosztami transportu.

Działanie w branży elektrycznej i elektronicznej to zazwyczaj nie tylko wytworzenie czy sprzedaż towaru, ale i jago serwis czy usługi gwarancyjne. Comarch ERP XL wspomaga obsługę reklamacji i serwisowania produktów. Ważne staje się także budowanie baz danych kontrahentów oraz ewidencjonowanie każdego kontaktu z klientem.

Skomplikowane systemy informatyczne, takie jak Comarch ERP XL, codziennie generują ogromne ilości informacji. Aby umożliwić naszym Klientom optymalne wykorzystanie danych zgromadzonych w Comarch ERP XL, stworzyliśmy Platformę Analityczną Business Intelligence. Jest to narzędzie umożliwiające tworzenie różnego rodzaju raportów, w różnych przekrojach czasowych i przestrzennych. Dane mogą być prezentowane np. w postaci tabeli, wykresu czy mapy. Użyteczne jest także wykorzystywanie mechanizmu subskrypcji i alertów, dzięki którym wybrane raporty są automatycznie wysyłane do dedykowanego Użytkownika systemu. Umożliwia to szybką reakcję na pojawiające się nieprawidłowości.

Korzyści biznesowe z wdrożenia Comarch ERP XL w branży elektrycznej/elektronicznej
Już sama decyzja o wdrożeniu zintegrowanego systemu do zarządzania niesie za sobą pewne korzyści – wymusza poprawne zdefiniowanie procesów biznesowych zachodzących w firmie a organizacja o jasnej strukturze generuje mniejsze koszty i działa bardziej efektywnie.

W branży elektrycznej/elektronicznej, gdzie zazwyczaj postępuje się zgodnie z określonymi schematami działania, wdrożenie systemu Comarch ERP XL prowadzi do oszczędności czasu, gdyż wiele rutynowych czynności przejmuje system. Możliwe jest także bardziej optymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zarówno pracowników, jak i maszyn i urządzeń.

Co jeszcze możesz zyskać decydując się na zakup Comarch ERP XL?

 • Zwiększenie zysków przedsiębiorstwa;
 • Bardziej efektywne zarządzanie wszystkimi kluczowymi procesami;
 • Wzrost sprzedaży i bardziej skuteczne pozyskiwanie nowych klientów;
 • Bliższe relacje z dostawcami, łatwe dokonywanie i rozliczanie zamówień;
 • Możliwość świadomego planowania kosztów;
 • Bezpieczeństwo i łatwy dostęp do wszystkich krytycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa informacji;
 • Zmniejszenie kosztów na każdym poziomie działalności;
 • Bazę do podejmowania bardziej trafnych decyzji, zarówno operacyjnych, jak i strategicznych;
 • Możliwość śledzenia historii produktu, co jest przydatne w przypadku reklamacji;
 • Skrócenie czasu dostaw;
 • Możliwość dokładnego rozpoznania rynku i stworzenia optymalnej strategii rozwoju;
 • Wsparcie dla operacji księgowo – finansowych.
[Not a valid template]