icon_katalog

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa to narzędzie, które pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów a także rozchodów lub też na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym a także ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów oraz usług


Oprócz podstawowych ewidencji księgowych program ten pozwala na prowadzenie ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości, zaliczyć tutaj możemy: Ewidencja wynagrodzeń, Spis z natury oraz Ewidencje na potrzeby rozliczenia podróży samochodami prywatnymi. Gromadzone informacja są następnie przetwarzana dzięki czemu pozwalają na przygotowanie a także wydrukowanie lub złożenie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych, takich jak VAT-7, VAT-UE oraz wygenerowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, PIT-4Ra także PIT-28.

Moduł Księga Podatkowa to możliwość:

 • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy a także sporządzanie dokładnych deklaracji rocznych oraz ostatecznie wysłanie ich do systemu zwanego e-deklaracjami,
 • możliwość łączenia danych z kilku działalności gospodarczych na jedną zaliczkę na PIT-36 lub PIT-36L,
 • sporządzania deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE a także wysyłanie ich do systemu zwanego e-deklaracji,
 • księgowania do przygotowanego bufora,
 • transfer zapisów z bufora do księgi,
 • zamykanie zapisów księgowych z danego dnia,
 • sporządzania oraz księgowania spisu z natury.

Moduł Księga Podatkowa pozwala na umożliwia prowadzenie:

 • zapisów Księgi Przychodów a także Księgi Rozchodów,
 • rejestrów podatku VAT,
 • ewidencji dodatkowej,
 • indeksu wynagrodzeń,
 • indeksu przebiegu pojazdu,
 • spisu z natury,
 • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • przygotowywania deklaracji podatkowej.

Moduł Księga Podatkowa, współpracuje również z pozostałymi modułami wchodzącymi w skład Comarch ERP Optima. Dzięki tej współpracy procesy dekretacji dokumentów w księdze podatkowej czy też w ewidencji ryczałtowej zachodzą w sposób automatyczny.

Księga Podatkowa przy współpracy z odpowiednimi modułami umożliwia:

 • Faktury – Bezpośrednie przenoszenie wystawionych faktur do rejestrów księgi podatkowej, następnie przeksięgowanie ich do kolumn książki podatkowej czy też ewidencji ryczałtowej;
 • Kasa/Bank – Przeniesienie z Księgi Podatkowej – Rejestry VAT, zapisów do tak zwanych rejestrów kasowo/bankowych oraz planowanych płatności do okna Preliminarza Płatności
 • Środki Trwałe – Przeksięgowywanie do Księgi Podatkowej odpisów amortyzacyjnych;
 • Kadry i Płace – Szybkie zaksięgowanie listy płac poprzez zawarcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń a także składek ZUS odprowadzonych przez pracodawcę.

Moduł Księga Podatkowa to także:

 • całkowita zgodność z rozporządzeniem wydanym w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów a także Rozchodów,
 • księgowanie do bufora,
 • korzystanie z funkcji ograniczania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
 • możliwość powiązania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę przy deklaracji PIT-36 lub PIT-36L.

Dzięki zastosowaniu Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa odnosisz następujące korzyści:

 • bezpieczeństwo w razie zmieniany przepisów prawnych,
 • automatyczne księgowanie dokumentów do KP,
 • możliwość tworzenia deklaracji podatkowych,
 • możliwość przesyłania e-deklaracji do odpowiednich instytucji,
 • rozliczenie indeksu przebiegu pojazdu.