Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank to narzędzie umożliwiające okiełznanie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w prowadzonej przez Ciebie firmie. Moduł ten pozwala na uzyskanie informacji na temat sytuacji finansowej firmy,jej rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, oraz ponoszonych przez nią kosztów czy też stanu obecnych zobowiązań. Na podstawie danych umieszczonych w module Kasa/Bank można w prosty sposób wykonać szereg zestawień a także raportów, które obrazując obecną sytuację finansową danej firmy.
Są to między innymi:

 • kalendarz uwzględniający planowane płatności,
 • zestawienia dłużników a także wierzycieli firmy,
 • raport przychodów i wydatków wg odpowiednich kategorii.

Moduł Kasa/Bank uwzględnia:

 • elektroniczną wymianę informacji z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do danego pliku oraz import dokonanych przelewów z pliku dostarczonego przez odpowiednia placówkę bankową,
 • rozliczenia w sposób automatyczny z listy rozliczeń kasowych/bankowych danego podmiotu. Jest to narzędzie przeznaczone do wykonywania różnego rodzaju rozliczeń oraz kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi dla tego samego podmiotu Również tutaj można uzgadniać stan należności a także zobowiązań z kontami księgowymi,
 • rozliczenie dokumentów w walucie zarówno polskiej jak i obcej, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN a drugi w adekwatnej walucie obcej,
 • automatyczne tworzenie różnic wynikających z zmiennego kursu waluty podczas rozliczania dokumentów,
  kompleksowe rozliczenia dokumentów dla jednego lub też wielu podmiotów znajdujących się na liście dokumentów nierozliczonych,
 • seryjne rozliczanie dokumentów z tzw. Preliminarza płatności,
 • wykonanie zbiorczego raportu wpływów a także wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych jak i planowanych,
 • prowadzenie dowolnej ilości kas oraz rachunków bankowych również w walutach innych niż krajowa,
 • możliwość wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty a także potwierdzenia sald.

Moduł Kasa/Bank Plus

Moduł Kasa/Bank Plus to możliwość prowadzenia magazynu poszczególnych walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest przede wszystkim firmom, które korzystają z rozliczeń w obcej walucie, oraz potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunku bankowym a także wyodrębnionych kasach walutowych, w przeliczeniu na walutę polską.
Korzystając z modułu Kasa/Bank zyskujesz następujące możliwości:

 • oszczędność czasu potrzebnego do wprowadzania wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej,
 • kontrolowanie przepływów środków pieniężnych,
 • monitorowania rozliczeń zarówno z dłużnikami jak i wierzycielami,
 • bieżąca kontrola sytuacji finansowej firmy.
[Not a valid template]