Szanowni Państwo!

Klienci już teraz bardzo mocno interesują się aplikacjami do e-sprawozdań. Comarch wydał właśnie aktualizację Comarch ERP e-Sprawozdania, gdzie dostępne są m.in. wydruki. Program jest cały czas intensywnie rozwijany.
Aktualną wersje wraz z opisem znajdziecie Państwo tutaj

Comarch e-Sprawozdania zalety i możliwości:

 • zgodna ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów. Oprogramowanie Comarch jest zawsze zgodne z przepisami – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów
 • dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym, z dowolnego komputera z dostępem do internetu
 • pełna kompatybilność z innym oprogramowaniem: aplikacja działa niezależnie, a dane wprowadzasz do niej ręcznie.
 • poprawność sprawozdania: aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformuje Cię o ewentualnych błędach.

Nie musisz posiadać systemu Comarch ERP, by korzystać z programu.

 • Pełna kompatybilność: aplikacja działa niezależnie, a dane wprowadzasz do niej ręcznie.
 • Renoma producenta: wieloletnie doświadczenie w budowie systemów dla ERP/FK,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych i szybka aktualizacja naszych systemów
 • Autoryzowany Złoty Partner Comarch Boss Computers, może zainstalować, skonfigurować aplikację i przeszkolić z jej obsługi.
 • Otwarta architektura. Domyślnie aplikacja integruje się ze wszystkimi systemami z rodziny Comarch ERP, ale możliwe jest także jej podłączenie do dowolnej bazy danych oraz źródła informacji

Elementy sprawozdania finansowego

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy;

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
 • zestawienie zmian w kapitale własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych;
 • kalkulacja podatku dochodowego;
 • pozostałe noty i objaśnienia.

e-Sprawozdania dla Biur Rachunkowych

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest dostępna także dla Twojego biura rachunkowego! Program, który spełnia wymogi stawiane przez ustawodawcę w zakresie e-sprawozdań finansowych, wsparty dodatkowo takimi funkcjonalnościami jak walidator pliku XML, możliwość dodania nowych pozycji/linii do zestawień, przygotowanie e-sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni czy możliwość tworzenia paczek sprawozdawczych.
Dzięki temu Twoje biuro rachunkowe będzie mogło w łatwy sposób tworzyć e-sprawozdania finansowe oraz zarządzać całą dokumentacją sprawozdawczą we wszystkich firmach, które obsługujesz! Posiadając jedną licencję na Comarch e-Sprawozdania, możesz obsługiwać dowolną liczbę firm.

Określ swoje potrzeby biznesowe, my zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami boss@boss.net.pl lub tel. 12 661-38-00