icon-aktualnosci

NOWA WERSJA Comarch  ERP Optima  2019.1.1

Poprawiono w module ogólne Kasa/Bank:

 1. Wydruk noty odsetkowej i ponaglenia zapłaty a informacja o jednostce samorządowej. Na wydruku noty odsetkowej i ponagleniu zapłaty, gdy w definicji wydruku zaznaczono parametr Dane jednostki samorządowej na wydruku, w sekcji Nadawca i Jednostka organizacyjnadrukowały się tylko dane jednostki samorządowej. Wydruk poprawiono.
 2.  Automatyczny zapis kasowy, a schemat numeracji. W przypadku gdy w schemacie numeracji wskazanym jako Typ dokumentu dla rejestru sprzedaży/zakupów (Konfiguracja / Firma / Księgowość/ Płatności do rejestru VAT) jednym z członów numeracji jest rejestr, następowało niepoprawne numerowanie zapisów kasowych. Problem dotyczył tylko automatycznych zapisów kasowych dla dokumentów gotówkowych wprowadzonych do rejestru VAT, w przypadku gdy Domyślny schemat numeracji dla automatycznych zapisów kasowych (Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Parametry) nie był zaznaczony. Działanie poprawiono.

Poprawiono w module Księgowość:

 1. Księgowość. Zaliczka na PIT-36L(5). Suma kwot z poz. 23 Straty z lat ubiegłych oraz 24 Składki na ubezpieczenia społeczne ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 21 Dochód.
 2. Rejestr VAT sprzedaży. Do deklaracji VAT-7. Na wydruku Zestawienia transakcji/ Ewidencja usług świadczonych poza terytorium kraju uwzględniane są transakcje wewnątrzunijne – podatnikiem jest nabywca oraz pozaunijne – podatnikiem jest nabywca.
 3. Rejestr VAT sprzedaży. Do deklaracji VAT-UE. Jeżeli w filtrze pod listą w polu Rodzaj wybrano Bez usług to na wydruku Zestawienie transakcji/ Wg numeru NIP dokumenty z zaznaczonym parametrem Inny kurs do księgowania przeliczane są po kursie do VAT.
 4. Rejestr VAT zakupu. W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywcawprowadzonych w menu Handel/ Faktury zakupu, jeżeli w nagłówku i pozycji faktury wybrano kategorię, na której formularzu ustawiono odliczenia na Nie, to po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT zakupu odliczenia ustawiane są na Nie
 5. Biuro rachunkowe. W specyficznych przypadkach podczas uruchamiania aplikacji Biuro Rachunkowe logowanie do programu było wydłużone i pojawiał się komunikat Niewłaściwa wersja bazy danych. Działanie poprawiono.

Poprawiono w module Płace i Kadry

 1. Limit urlopu wypoczynkowego:
 • w przypadku, gdy pracownik przekraczał w ciągu roku 10-letni staż pracy, limit urlopu wypoczynkowego nie uwzględniał przysługujących pracownikowi dodatkowych dni urlopu wpisanych na zakładce 3.Etat. Poprawiono.
 • w sytuacji ponownego zatrudnienia pracownika w danej firmie po przerwie, któremu w danym roku przysługuje urlop uzupełniający, limit urlopu proporcjonalnego naliczał się w sposób nieprawidłowy. Poprawiono.
 1. Kalendarz (Nie)obecności. Podczas seryjnego dodawania czasu pracy dla zleceniobiorców na kalendarzu (Nie)obecności czas pracy był nanoszony także na dni wolne i świąteczne pomimo ustawienia, że mają być niezmieniane. Poprawiono.
 2. Nieobecności pracownika. Na oknie nieobecności pracownika niepoprawnie była wyświetlana nazwa kolumny Do dnia.
 3. Wypłaty pracowników. Poprawiono odświeżanie podsumowania kolumn z kwotami podczas otwierania okna Wypłaty pracowników.

Poprawiono w module Handel z magazynem

 1. JPK_FA. Wyeliminowano duplikację pozycji w pliku JPK_FA w sytuacji kiedy do Faktury Sprzedaży zostały przekształcone dwie Faktury Pro Forma, na których występował ten sam towar.
 2. Faktura Zaliczkowa. Poprawiono zapis Faktury Zaliczkowej do bufora w sytuacji kiedy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczono Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy).
 3. Sendit. Poprawiono nadawanie numeru listu przewozowego i adresu URL dla zleceń, w sytuacji kiedy w konfiguracji zaznaczono W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych.
 4. Korekta do FS. Poprawiono zapis korekty do Faktury Sprzedaży powiązanej z korektą zbiorczą.
 5. Wydruki Eko, logo. Poprawiono drukowanie logo, które posiada białe bądź przezroczyste tło.
 6. Wydruk Eko Faktura. Poprawiono drukowanie kwoty słownie do zapłaty.
 7. Poczta Polska. Zlecenia zatwierdzone i przekazane do nadania seryjne, w serwisie e-Nadawcy są rejestrowane na kontrahenta, który w programie został wskazany jako odbiorca zlecenia.

Poprawiono w module CRM

 1. Oferta handlowa. Poprawiono aktualizację ceny na ofercie handlowej po zmianie opcji Cena Kontrahenta na dokumentach, które były wcześniej zapisane do bufora.
 2. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail, w przypadku gdy na operatorze zaznaczona jest blokada „Informacja o upływie okresu gwarancyjnego”, oraz kończy się gwarancja na program.

arrowPobierz Comarch ERP Optima 2019.1.1.exe


Poprzednia wersja  programu 2019.0.1 zobacz szczegółowy opis:

arrowPobierz Comarch ERP Optima 2019.0.1.exe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *